प्रदर्शनी

2018 मा भारत प्रदर्शनी

India Exhibition in 2018
India Exhibition in 2018-1

अप्रिल 2019 मा HK प्रदर्शनी

April 2019 HK Exhibition
April 2019 HK Exhibition-1

जुन 2019 मा रूस प्रदर्शनी

June 2019 Russia Exhibition-1
June 2019 Russia Exhibition

सेप्टेम्बर 2019 मा इन्डोनेसिया प्रदर्शनी

Indonesia Exhibition in September 2019
Indonesia Exhibition in September 2019-2
Indonesia Exhibition in September 2019-1
Indonesia Exhibition in September 2019-3